אופניסים

סוללה makita 18v 5A

סוללה makita 18v 5A כולל מדיד על גוף הסוללה

סוללה makita 18v 5A
כולל מדיד על גוף הסוללה

 

מיובא ע"י אופניסים 

אחריות שנה ע"פ תקנון 

טל"ח

₪ 560.00
₪ 385.00